Verdivurdering

Vårt verdivurderingsteam utarbeider uavhengige analyser og verdivurderinger hvor det er avgjørende å få anslått en riktig verdi på en næringseiendom, eiendomsportefølje eller selskap.

Vurdering og fastsettelse av verdi danner grunnlaget for sentrale, strategiske og finansielle beslutninger i et selskap. Verdivurdering brukes ofte ved planlegging av transaksjon, finansiering av eiendomskjøp, refinansiering, presentasjon ved finansiering i obligasjonsmarkedet, emisjoner i eiendomsselskap/-fond, børsnoteringer, rapportering til investorer osv.

Vi har lang erfaring med verdivurderinger av næringseiendom, og våre kunder kan treffe beslutninger på et uavhengig og godt dokumentert grunnlag. Vi benytter anerkjente metoder for verdifastsettelse, kombinert med vår erfaring og markedskunnskap.  

Rapportens utforming vil tilpasses kunden etter avtale.
 

KONTAKT OSS
 

 

Morten Pedersen

Mobil: 912 45 000

E-post: 

 

Tanita Niknam

Mobil: 936 26 360

E-post:

 

 

 

 

 

 

 

CRE Norway 
Arbinsgate 2, 0253 Oslo

Tlf. 23 23 89 00

E-post: 

 

 

  • x