Transaksjoner

Transaksjonsteamet tilbyr meglertjenester ved kjøp og salg av næringseiendom. Vårt mål er å oppnå de beste betingelsene i markedet for våre kunder.

Vi bistår våre kunder i alle fasene av transaksjonen, fra verdsettelse av eiendommens virkelige verdi, definering av målgruppe som vi mener har størst interesse for eiendommen, tilrettelegging av dokumentasjon og prospekt, markedsføring, visninger, forhandlinger, utarbeidelse av kjøpekontrakt, due diligence støtte til overtagelse og oppgjør.  CRE Norway har en egen ansatt med ansvar for oppgjørene.

Vi representerer kunder ved kjøp av eiendom. Både med strategi- og målutarbeidelse, investeringsplan og generell rådgivning, samt målrettet søk etter kjøpsobjekt. Ved målrettet søk etter kjøpsobjekter bistår vi både med kartlegging, verdivurdering av kjøpsobjekt, bistand og utarbeidelse av bud, forhandlinger, bistand til utarbeidelse av kjøpekontrakt i tillegg til overtagelse og oppgjør.


 

KONTAKT OSS
 

 

Morten Pedersen

Mobil: 912 45 000

E-post:

 

Tanita Niknam

Mobil: 936 26 360

E-post:

 

Anders Foss

Mobil: 909 310 61

E-post:

 

 

 

 

 

 

CRE Norway 
Arbinsgate 2, 0253 Oslo

Tlf. 23 23 89 00

E-post:

 

  • x