Leietakerrådgivning

Vårt leietakerrådgivningsteam tilbyr søk og reforhandlinger innen næringseiendom med mål om å gjøre våre kunders leiekontrakter til et konkurransefortrinn.

Eiendoms- og leiemarkedet er uoversiktlig og det kreves både markedsmessig, teknisk og juridisk   kompetanse, nettverk, ressurser og kontinuerlig fokus for å holde seg orientert om hva som tilbys av muligheter og til hvilke priser i markedet.

Bruk av leietakerrådgiver/søkemegler er ressursbesparende samtidig som det sikrer kompetanse for våre kunder.

CRE Norway tilbyr bistand i å finne den best mulige løsning i riktige lokaler og en markedsmessig balansert leiekontrakt til best mulig pris for virksomheten. Gjennom dette bidrar vi til å skape merverdier for våre oppdragsgivere enten man vil leie lokaler, eller dersom man vil kjøpe eiendom for eget bruk. Dette oppnås ved en strukturert prosess som inneholder: Behovsanalyse, utarbeidelse av søkekriterier, kravspesifikasjon- og konkurransegrunnlag, utlysning, befaring, leveransebeskrivelse, markedsvurdering, tilbudsinnhenting og forhandlinger frem til kontraktsignering.
 

KONTAKT OSS
 

 

Morten Pedersen

Mobil: 912 45 000

E-post: 

 

 

 

CRE Norway 
Arbinsgate 2, 0253 Oslo

Tlf. 23 23 89 00

E-post: 

 

  • x