Ås Sentrum - Uviklingseiendom - Utnyttelsesgrad 150% - Utbyggingspotensiale 1 687 kvm BRA - Salg av AS

Adresse

Sentralkroken 12 og 14
1430 Ås

Innhold

Sentralkroken 12 er en liten, eldre enebolig utleid til en leietaker
Sentralkroken 14 består av 7 hybler hvorav 4 har separat bad mens de tre siste hyblene deler felles bad. Det er separat kontrakt for de enkelte hyblene.
I tillegg er det et anneks/en garasje på eiendommen

Begge byggene er pt. utleid

Standard

Det er ikke foretatt noen taksering eller teknisk gjennomgang av bygningsmassen.

Parkering

På egen eiendom

Prisantydning

16 000 000,-

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 125 kvm, Eierform: Eiet tomt. Iht. dagens regulering består arealet av 1 093 kvm til frittliggende småhusbebyggelse og til sammen 32 kvm til kjørevei/annen veigrunn.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Ås sentrum - trykk på video-linken for en god oversikt.

Ås sentrum er kommunesenteret i Ås kommune med en rekke servicefunksjoner og et bredt utvalg av forretninger, herunder bl.a. matbutikkene Kiwi, Coop Extra og Rema 1000.
I sentrum finnes også togstasjon med kommunikasjon til Oslo/Ski/Moss og det er lett tilgang til bussforbindelse, både til Drøbak og Ski.

Til NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) er det ca. 15 -20 minutters gange.
Ved NMBU finner man hyggelige turområder, og forskjellige kulturelle tilbud.

I nærområdet finnes også Eika sportssenter, et nytt og moderne senter som tilbyr klatrevegg, gruppetrening i sal og sykkel, styrke- og kondisjonsavdeling for egentrening, personlig trening og treningsveiledning.
Kulturhuset i Ås tilbyr teaterforestillinger, konserter, kinoer, mm.

Fra Ås er det 10 minutters kjøring til Ski sentrum med Ski storsenters store utvalg av butikker og spisesteder, kurs- og konferansehotell, kinosenter med 8 saler, bibliotek, bowling mm.
Ca. 15 min unna med bil ligger friluftsområdet Breivoll, med en flott badeplass, og det er båthavn ved Nesset.
Ønsker du mer sjøliv, tar det deg under 20 minutter å kjøre til kystperlen Drøbak med flere badestrender. Til Oslo S bruker man ca. 30 minutter med bil.

Bebyggelse

På eiendommen står det i dag to bygninger klassifisert som boliger samt et anneks/garasjehus.

Eiendommen inngår i områdereguleringsplan for Ås sentralområde der det for området B20, som eiendommen ligger i, er antatt en utnyttelse på 150% BRA av tomtestørrelsen

Iht. reguleringen kan det bygees i 3-4 etasjer. Parkeringsgrad fra 0,2 - 0,9 inkl gjesteparkering, avhengig av leilighetstype.

Adkomst

Eiendommen ligger ved Sentralveien med adkomst fra Sentralkroken. Adkomst hit går via Langbakken og Gamleveien.

Arealer

Sentralkroken 12 har et antatt areal på ca 100 kvm P-rom
Sentralkroken 14 har et antatt areal på ca 130 kvm P-rom (omtalt som leieareal i ferdigattesten)

Diverse

Påstående bygninger på eiendommen overtas av ny eier slik de fremstår i dag uten ytterligere ansvar for selger.

Tomt

Flat tomt, solrik tomt meget sentralt beliggende i Ås sentrum

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Regulering

Eiendommen er regulert boligbebyggelse (B1-B22) iht. Plan nr.: R-287 - Reguleringsbestemmelser for områdereguleringsplan for Ås sentralområde, vedtatt i kommunestyret 23.10.2019.
I forbindelse med regulering av Ås sentralområde er det også flere reguleringsplaner under arbeid i nærområdet, herunder detaljregulering for Langbakken Nord, Sentrum Syd, Moerveien, Solbakken, gang- og sykkelvei i området samt områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse.
Eiendommen ligger i boligbebyggelsesområdet B20. Utnyttelsen i området er satt til 150%, dvs bebygd BRA kan utgjøre 150% av tomtearealet.
Reguleringsplan- og bestemmelser fremkommer her: https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon

Eiendommen selges ihht Avhendingsloven og selges "som den er" ihht § 3-9. I forhold til mangler er det kun Avhl. §3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og Avhl. §3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen", som kan påberopes med mindre eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forholdene ellers, jfr. Avhl. §3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhl., og at dette vil være en del av kontraktsvilkårene. Kjøper anmodes til å foreta en grundig gjennomgang av eiendommen, gjerne sammen med fagmann.

Megler

noimage

Anders Foss

Telefon: +47 66 82 30 60
Mobil: +47 909 31 061
E-post:

Flere fra samme megler

noimage

Truls Myrbråten

Telefon: +47 66 82 30 60
Mobil: +47 996 23 590
E-post:

Flere fra samme megler

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra Commercial Real Estate Norway AS.

Pris

Areal 268 m²
Adresse Sentralkroken 12 og 14
1430 Ås
Fakta Eiendomstype:   plot
Byggeår:   1979
Tomteareal:   1125 m²
Anders Foss
Telefon +47 66 82 30 60
Mobil +47 909 31 061
Telefaks
E-post

Hjemmeside
Flere fra samme megler

Avtal visningstid

Prospekt på e-post

Send meg prospekt på e-post og registrer meg som interessent

Mobilprospekt

Få tilsendt prospektet gratis på din mobil:


Spør megler


Visning

Kontakt megler.

Matrikkelinfo

Kommunenr   3021
Gårdsnr  55
Bruksnr  6
Referanse  24200005
  • x